De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
De deputatie

De deputatie

De deputatie bestaat uit de gouverneur, de zes gedeputeerden en de provinciegriffier-secretaris. De zes gedeputeerden worden verkozen door en uit de leden van de provincieraad voor een periode van zes jaar. Het aantal gedeputeerden is in elke provincie hetzelfde en staat dus los van het inwonersaantal.

Hieronder vind je de leden van de deputatie met hun contactgegevens en bevoegdheden.

 

foto Frank Smeets

Frank Smeets

Sint-Martensstraat 6, 3910 Neerpelt

tel. 011 23 70 43

frank.smeets@limburg.be

Partij

CD&V

Functie(s)

 • gedeputeerde
 • woordvoerder deputatie

Commissie

1ste Commissie

Bevoegdheden

 • Financiën, Budget en meerjarenplanning
 • Wonen en huisvesting
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Juridische aangelegenheden

Opleiding

Licentiaat rechten
Graduaat fiscale wetenschappen

Beroep

Advocaat

Politieke achtergrond

Lid van de provincieraad sedert 1992
Burgemeester van 1993 tot 2000
Lid van de deputatie sedert 2000-10-08

Geboortedatum

16/11/1962

foto Ludwig Vandenhove

Ludwig Vandenhove

Kommanderijstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Partij

sp.a-Groen

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

2de Commissie

Bevoegdheden

 • Leefmilieu, natuur, waterlopen, visserij, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciedomein Nieuwenhoven
 • Veiligheid
 • PLOT
 • Organisatieontwikkeling
 • Confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen
 • Personeel en organisatie
 • Dierenwelzijn

Opleiding

Master in de Handels- en Bestuurswetenschappen

Politieke achtergrond

Lid van de gemeenteraad van 1988-01-01 tot 1994-12-31 en van 2013-01-01
Burgemeester van 1995-01-01 tot 2012-12-02
Lid van de kamer van volksvertegenwoordigers van 1999-12-02 tot 2003-05-18 en van 2007-06-28 tot 2010-05-06
Lid van de senaat van 2003-06-05 tot 2007-05-02
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

10/12/1959

foto Igor Philtjens

Igor Philtjens

Bulsstraat 28
3570 Alken

Partij

Open VLD

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

3de Commissie

Bevoegdheden

 • Toerisme en recreatie (Toerisme Limburg)
 • Onroerend erfgoed en monumentenzorg
 • Domein Bokrijk
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Ondersteuning gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten)
 • Facilitair beheer (logistiek, provinciaal patrimonium, ICT, ...)

Opleiding

Licentiaat toegepaste economische wetenschappen
Graduaat boekhouden

Politieke achtergrond

Schepen gemeente Alken van 2006 tot 2012
Voorzitter gemeenteraad Alken
Lid van de provincieraad sedert 2006-01-18
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

12/03/1975

foto Erik Gerits

Erik Gerits

Stationsstraat 59 bus 4.1
3600 Genk

tel. 011 23 70 51

erik.gerits@limburg.be

Partij

CD&V

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

4de Commissie

Bevoegdheden

 • Economie, industrieterreinen, lokale, sociale en speerpunteneconomie, innovatie
 • Voorzitter Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, ERSV en RESOC
 • Internationale samenwerking, stichting Euregio Maas-Rijn en euregionale contacten
 • Europese programma's (EFRO-Vlaanderen, Interreg, Euregio Maas-Rijn en Grensregio Vlaanderen-Nederland)

Opleiding

Communicatiemanagement optie bedrijfscommunicatie

Beroep

Directeur Organisatie KRC Genk
Werkgever: KRC Genk, Stadionplein 4, 3600 Genk
Schepen van Economie, Evenementen en Toerisme
Werkgever: Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk

Politieke achtergrond

Schepen van de stad Genk
Lid van de provincieraad sedert 2012-12-03
Gedeputeerde sedert 2016-01-01

Geboortedatum

16/08/1968

foto Jean-Paul Peuskens

Jean-Paul Peuskens

Rondestraat 3
3950 Bocholt

Partij

sp.a-Groen

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

5de Commissie

Bevoegdheden

 • Onderwijs, vorming en educatie
 • Provinciale onderwijsinstellingen
 • Mobiliteit en verkeer/veiligheid
 • Wegenis en buurtwegen
 • Regiomarketing en Informatie en Communicatie

Opleiding

A6/A1 graduaat bedrijfsadministratie

Beroep

Bediende

Politieke achtergrond

Lid van de provincieraad sedert 2000
Lid van de gemeenteraad sedert 1991
Lid van het Vlaams Parlement van 2003 t/m 2004
Schepen van 1995 t/m 2006
Burgemeester van 2007 t/m 2010
Lid van de deputatie sedert 2011

Geboortedatum

26/11/1964

foto Inge Moors

Inge Moors

Brugstraat 41 b24
3740 Bilzen

Partij

CD&V

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

6de Commissie

Bevoegdheden

 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Plattelandsbeleid
 • Europese programma's platteland
 • Voorzitter landbouwonderzoekscentra vzw PIBO Campus Tongeren, vzw PVL Bocholt en pcfruit vzw

Opleiding

Licentiaat Handels- en Consulaire Wetenschappen

Beroep

Gedeputeerde

Politieke achtergrond

Lid van de gemeenteraad van 2000 tot 2006
Lid van de provincieraad van 2000 tot 2006
Schepen van 2006 tot 2012
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

21/08/1968

naar het online platform Limburg in cijfers
Adressenbestand
Budget

Nieuws

dinsdag, 13 februari 2018
Limburg Lezingen - Dirk Van Damme- Onderwijs en opleiding in de Vlaamse kenniseconomie van morgen. Sterktes en uitdagingen.
Limburg lezingen nodigt op maandag 12 maart Dirk Van Damme uit.  In zijn lezing "Onderwijs en opleiding in de Vlaamse kenniseconomie van morgen. Sterktes en uitdagingen." reflecteert...
woensdag, 29 november 2017
Doortocht Winterbeek in Hoeselt
Als grootste waterbeheerder in Limburg bindt het provinciebestuur voortdurend de strijd aan tegen wateroverlast. Om overstromingen tegen te gaan in Hoeselt, krijgt de Winterbeek een nieuwe, open bedding....
vrijdag, 24 november 2017
De provincieraad stemde op 24 november 2017 de belastingreglementen voor 2018. De provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest werden teruggebracht van 400...